Allmänna villkor och ordningsregler för Rehab Center Svedala.

 

Bokningar.

Alla avbokningar avseende behandlingar och instruktioner på Rehab Center skall vara avbokade senast 08:00 samma dag, som den gjorda bokningen. Morgontider avbokas senast innan stängning dagen före.Ej avbokade tider debiteras med full gällande taxa för avsedd behandling eller instruktion.

Gruppträning.

Gruppträning skall vara avbokad senast 12:00 samma dag som den gjorda bokningen. Morgonpass skall vara avbokade innan stängning dagen innan. Utebliven eller sen avbokning debiteras med markering i klippkort eller för VIP kunder med engångsavgift enligt gällande prislista. När passet startat har Rehab Center rätt att ersätta din plats, med eventuellt väntande kunder. Om antalet deltagare understiger 6 personer ställs passet in. Det förekommer variationer i aktivitets och instruktörsutbudet. Schemana ändras 4 ggr/ år. Vår, sommar, höst och jul.

Lokaler och utrustning.

Du skall vara rädd och aktsam om den utrustning som används på anläggningen. Tänk på att inte använda plagg när du tränar som kan fastna i maskinerna, typ sjalar, halsdukar, klänningar eller liknande. Skador på utrustning som beror på oaktsamhet eller vårdslöshet kommer att belastas kunden. Rehab Center ansvarar inte för hinder i, eller begränsning av, träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Rehab Centers kontroll, och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas såsom brand-, vatten eller annan större skada, strejk naturkatastrof eller myndighetsbeslut samt force majeure. Rehab Center ersätter inga kunder för egendom som förlorats på anläggningen. Om egendomen varit inlåst i anvisade skåp, bör polisanmälan göras. Det är förbjudet att vistas i gruppträningssalarna utan instruktör eller annan personals närvaro, detta på grund av säkerhet och stöldrisker. Det förekommer variationer på öppettiderna under sommaren, samt högtider och helger. Rehab Center har rätt att stänga hela eller delar av anläggningen för ombyggnader och reparationer i upp till 2 veckor utan att kunden kan ställa krav på kompensation.

Doping.

Rehab Center har en nolltolerans mot droger och doping av alla slag på anläggningen. Kunder som inte respekterar detta förbud kommer omedelbart att avlägsnas och stängas av, och polisanmälas, helt utan ekonomisk kompensation.

Träningskort.

Alla träningskort är tidsbegränsade, personliga och kan inte överlåtas. Du ansvarar själv för att hålla reda på de regler och tidsfrister som gäller för ditt kort. Rehab Center medger inte förlängning av ditt träningskort. Vi ansvarar eller kompenserar inte för förlorad tid på grund av sjukdom eller annan frånvaro. För de kunder som har klippkort är det 1 klipp/ aktivitet.

Hälsotillstånd och skador.

All träning sker på egen risk, du skall vara i tillräckligt gott hälsotillstånd för att kunna träna utan risk för skador eller andra problem. Är du osäker, rådgör med din läkare om just ditt tillstånd. Rehab Center ansvarar inte för skador eller några andra problem som uppkommer i samband med din träning. Rehab Center ansvarar inte för olyckor som orsakats av annan person/ kund. Rekommendationen är att varje kund har egen försäkring som täcker sådana händelser.

Barn.

Vi ser helst att barn inte vistas själv på Rehab Center, denna miljö kan vara mycket farlig för barn. Skaderisken är stor och farorna många. Om barn trots detta vistas på vår anläggning, sker detta på egen risk och eget ansvar, och endast i målsmans eller annan vuxens närvaro som fullt ut ansvarar för barnets säkerhet. Rehab Center tar inget som helst ansvar för skador som sker på vår anläggning.

Vett och etikett.

På Rehab Center har vi alltid haft en god stämning och atmosfär, den är vi väldigt rädda om! Vi anser att trivseln och den sociala biten är viktig. Här tar vi hänsyn till andra människor och deras behov, man kastar inga vikter, eller skriker i lokalerna. Eventuella meningsskiljaktigheter med personal och andra tränande, bör lösas i civiliserat tonläge. Man plockar undan efter sig, och behandlar lokaler och utrustning som om den vore ens egen. Djur är inte välkomna på Rehab Center, detta gå grund av allergirisk, detsamma gäller starkt doftande parfymer. Det föreligger kunden att rätta sig efter de skriftliga ordningsregler som meddelats skriftligen och muntligen av personal på Rehab Center.

Prisändringar.

Kunden är skyddad mot prisändringar under bindningstiden. När bindningstiden är slut har Rehab Center möjlighet att justera priset. Undantaget är prisjusteringar som tillkommit på grund av ändrade momssatser eller andra skatter samt myndighetsbeslut.

Kameraövervakning.

Jag godkänner härmed närvaro av övervakningskameror och webbkameror i lokalerna och anser inte att dessa kränker den personliga integriteten. Jag godkänner också lagring av personuppgifter i inloggningsterminal, för internt bruk.

Uteslutning av kund.

Rehab Center förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl eller ekonomisk kompensation utestänga kund, med omedelbar verkan, som inte följer dessa nedskrivna villkor och ordningsregler.

GDPR

Vi ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med att de uppgifter du lämnar till oss behandlas, lagras och hanteras ansvarsfullt enligt gällande policy. Uppgifter om Rehab Centers kunder lämnas inte ut till tredje part om det inte är nödvändigt till följd av lagstadgad skyldighet eller för att tillhandahålla tjänster till medlemmen som t.ex. tryck och distribution av marknadsföring.