Sjukgymnastik

Rehabmodellen

Vår målsättning på kliniken är att hjälpa människor som har någon form av smärta i leder eller muskler, mm.
Behandlingssättet kan variera men grundsynen är alltid att se helheten och komma underfund med grundorsaken till dina besvär.
Att förstå orsak och verkan är en viktig del i behandlingsfasen när vi bearbetar dina smärtsymptom.
För att man skall nå bra resultat behöver både patient och sjukgymnast satsa helhjärtat på ett tillfrisknande.
Vi lägger ner stor vikt vid att patienten tar ett eget ansvar för sin kropp och dess vård.
Detta innebär att vi aktivt arbetar med leder skelett och muskler för att återställa ursprunglig funktion och dess rörlighet optimalt.
Ex. (manuell terapi, OMT, MTT. MET, LFM, m.m.)

 

Remiss

Fr.o.m. -99 behöver du inte gå till en läkare för att få remiss till sjukgymnast. Du kan vända dig direkt till sjukgymnasten och boka behandlingstid.
Vårt mål är att följa landstingets riktlinjer som innebär att det normalt skall räcka med 10-12 behandlingar. Därefter bör patienten med sin nya insikt och ökad förståelse kunna övergå till egenvård (eget ansvar) för att bibehålla uppnått resultat och minimera återfall.

 

Praktiska detaljer

Det är viktigt att du alltid talar med receptionen och bokar tid för återbesök när det gäller behandling.
Det gör det möjligt för oss att ha tid att ge alla patienter en bra behandling.

Återbud som inte meddelas dagen innan eller senast kl. 08:00 samma dag debiteras enligt gällande taxa för uteblivna besök (400:-), oavsett anledning. Frikort gäller EJ för uteblivna besök, inte heller är du berättigad till stämpel i ditt högkostnadskort.

Om du avbryter din behandling utan att meddela oss detta avslutas du efter 1 månad, räknat från det senaste besöket.

 

Vi är anslutna till landstinget,  frikort och högkostnadskort gäller.