Info klasser

Aktuella pass finns i boknings systemet.

För dig som ej har tillgång tillboknings systemet, vänligen kontakta receptionen.