Avtalet tecknas mellan Rehab Center Svedala KB och undertecknad kund.

 • Om du är under 18 år tecknas detta avtal av målsman och denne ansvarar fullt för att detta avtal följs, brukaren är förmånstagaren.
 • Du måste vara fotograferad i inloggningsterminal så att vi enkelt kan identifiera dig.
 • Du ansvarar själv för att känna till gällande utrymningsvägar.
 • All träning sker på egen risk.
 • Det är absolut förbjudet att ta med eller släppa in annan kund eller kompis.
 • Inpassering skall ske med en person i taget, dvs dörren skall stängas.
 • Har du glömt ditt kort blir det ingen träning.
 • Du måste självklart ha ett giltigt  träningskort med erlagd avgift för att kunna träna, passernyckeln följer ditt träningskort, dvs när ditt kort går ut upphör även passernyckeln att fungera.
 • Du ansvarar för att ytterdörren låses mellan dina in och utpasseringar.
 • Vid ingång sitter skylt med gällande öppettider, du ansvarar för att du inte är kvar i lokalen då larmet automatiskt slår till. Du skall lämna lokalen senast 15 min innan stängning. Klocka som går rätt, ansvara du själv för. Du blir i annat fall ersättningsskyldig för utrycknings- och larmkostnader.
 • Jag godkänner att Rehab Center använder sig av kameraövervakning i lokalerna. Övriga lokaler är kameraövervakade dygnet runt och dessutom larmade.
 • Det är absolut förbjudet att köra upp med fordon på baksidan av Rehab Center, eller på annat vis skapa onödigt ljud så att boende i angränsade fastigheter kan bli störda i någon form, när du går till eller från lokalen.
 • Lokalen saknar telefon när den är obemannad, du rekommenderas att ha egen telefon.
 • Rehab Center förbehåller sig rätten att ändra öppettiderna. Tillträde kan begränsas vid vissa tillfällen t.ex. renoveringar, svåra väderförhållande mm.  Vi förbehåller oss också rätten att utan särskild anledning inskränka eller helt avbryta tjänsten.
 • Du skall iaktta god ordning och etikett samt visa hänsyn mot andra tränande , lokaler och utrustning, plocka undan efter dig.
 • Detta avtal samt ev. ändringar kommer att meddelas på vår hemsida www.rehabsvedala.se.
 • Om du förlorar din nyckel skall du utan fördröjning meddela Rehab Center, för spärr.
 • Brott mot något av dessa ovanstående regler kan medföra ekonomiska krav mot dig, samt omedelbar indragning av passernyckel, utan någon som helst möjlighet till ekonomisk kompensation.